Novinky verze 915.1.2

Předchozí verze

1)      Do modulu byla přidána nová funkcionalita, která umožní uživateli u inventárních čísel, u nichž je zůstatková cena velice malá nastavit pevnou sazbu odpisu. Tato sazba je nastavena na 1 Kč měsíčně tudíž 12 Kč za rok. Toto umožní prodloužení životnosti u majetků, u nichž nelze stanovit sazba standardním způsobem pomocí procentuální hodnoty.

 

První nastavení se provede v číselníku CPA. Vygeneruje se zde nový záznam, u něhož se zaškrtne nastavení „pevné sazby“. Položka „% odpisu (roční)“ není v tento okamžik důležitá.

 

 

 

Dále se postupuje standardním způsobem. U majetku, kde je zapotřebí tato sazba se zadá na kartě příslušná kombinace CPA+ID a program začne následující období odepisovat pouze 1 Kč za měsíc. V pravé části obrazovky se v roční odpisové sazbě v % uvede „nula“ a vedle se vypíše, že je nastavená „pevná sazba“. Do roční odpisové sazby se uvede sazba 12 Kč za rok.