Novinky WHIM verze 914.1.12

1)       Do modulu byla přidána tisková sestava Sestavy ->Tisky podle místností, TH ...  -> Kontrolní sestava odpisových sazeb.  Tato sestava zobrazuje základní informace o majetku a způsobu jeho odepisování. Zobrazuje také aktuálně nastavenou roční odpisovou sazbu v procentech a vypočítává počet roků chybějících do úplného odepsání předmětu.

 

him002.gif

 

2)      Do modulu byla přidána kalkulačka umožňující výpočet předpokládané výše odpisů pro následující roky. Kalkulačka na základě zadání předpokládaného počtu roků do konce životnosti předmětu spočítá novou sazbu. Tuto sazbu pak následně můžete zapsat do číselníku odpisových sazeb a předměty se začnou odepisovat touto novou sazbou.

 

him001.gif

 

3)      Do modulu byla přidána tisková sestava na kartu majetku Odpisový plán - předpoklad. Tato sestava zobrazí pro aktuální inventární číslo předpokládané odpisy po měsících od aktuálního stavu až do konce životnosti předmětu. K výpočtu odpisů používá roční sazbu odpisu uvedenou v číselníku odpisových sazeb. Tato sestava může sloužit jako kontrolní sestava po změně odpisové sazby u některého předmětu. Pozor na manipulaci se sazbami v číselníku odpisových sazeb. Pokud dojde ke změně sazby v číselníku odpisových sazeb, je ovlivněn touto změnou následný výpočet odpisů!!!!!

 

him003.gif

 

4)      Do modulu byla přidána tisková sestava, která může sloužit jako odpisový plán pro následující rok. Sestava spočte předpokládané odpisy za zadaný rok a vypíše je do sestavy podle syntetických účtů (SU).

him004.gif

K spuštění bodů 2-4 je nutno kontaktovat Vašeho dodavatele EKIS  IN-SY-CO s.r.o.